Navigacija

Povećajte energetsku efikasnost svog doma i povećat ćete prednosti za životnu sredinu i vaše zdravlje


Iako vam se nekada čini da kao pojedinci ne možete ništa promijeniti, morate znati da to nije tačno. Danas svjedočimo velikim poplavama u svijetu, visokim temperaturama koje prouzrokuju šumske požare, zagađenju zraka koji odnosi mnoge ljudske živote, a svemu tome je doprinio čovjek koji se neodgovorno odnosio prema prirodi i načinu života. Zagađenje zraka jedan je od najvećih svjetskih ekoloških rizika za zdravlje ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procjenjuje da 92% svjetske populacije živi na lokacijama gdje lokalno zagađenje zraka prelazi dozvoljene granice. Prema nedavnim statistikama WHO-a, BiH ima najvišu stopu mortaliteta zbog zagađenosti zraka u zatvorenim prostorima i na otvorenom u Evropi i drugu najvišu u svijetu. Zagađenost zraka na otvorenom obično je najizraženija u urbanim centrima. Na primjer, u Sarajevu su dozvoljeni limiti čestica često prekoračeni 60 do 90 dana u godini, ponekad čak i do 200 dana, što uzrokuje značajne zdravstvene probleme.

Vrijeme je da već sada poduzmete male korake koji u budućnosti mogu donijeti značajne klimatske i zdravstvene prednosti vama i vašoj okolini. Pitate se kako? Recimo ako poboljšate energetsku efikasnost u kući, možete značajno smanjiti emisije iz upotrebe energije, poboljšati kvalitetu vanjskog i unutrašnjeg zraka i pozitivno uticati na vlastito i zdravlje ljudi oko sebe. Naučne studije su pokazale da je u energetski efikasnim kućama kvaliteta zraka dvostruko bolja, nego u kućama koje to nisu. Ljudi koji rade u energetski efikasnim zgradama imaju manje šanse da pate od umora, glavobolje ili iritacije kože, a i mnogo su produktivniji u poslu.