Navigacija

Solarna energija – čista i obnovljiva

Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora sve više je u fokusu interesa bosanskohercegovačke javnosti, pa tako raste interesovanje među pojedincima koji se sve češće odlučuju postaviti solarne panele na krovove svojih kuća.


Naime, brojne su prednosti solarne energije, ali kao najznačajnija karakteristika ističe se smanjenje troškova električne ili toplotne energije, te u konačnici pozitivan uticaj na životnu sredinu. Iako je ugradnja solarnih panela velika investicija, ipak povrat investicije je zagarantovan i najčešći je u nekoliko godina nakon ugradnje (5-6 godina). Ovaj podatak ne treba uzeti kao egzaktan, jer vrijeme povrata investicije zavisi od više faktora. Nakon što u potpunosti vratite uložena sredstva, solarni paneli počet će da rade u vašu korist, jer ćete imati vlastitu energiju za lične potrebe bez dodatnih troškova.

Pločasti solarni kolektori pretvaraju čak 95% sunčevog zračenja u energiju, a ušteda koja se ostvaruje korištenjem solarnih sistema za potrebe grijanja vode ide i do 70%. U domaćinstvima uštede prije svega zavise od vrste panela koji se koriste, te u koje svrhe, a korištenje solarne energije za potrebe grijanja prostora dovodi do uštede od 20% do 35% na godišnjem nivou.


Ono što je najvažnije, jeste činjenica da je solarna energija dobra za okoliš. Poznato je da je solarna energija čist, prirodan i “zelen” oblik energije. Ona smanjuje nivo  zagađenja i ne postoji niti jedan način na koji ona negativno utiče na prirodu i okoliš. Ne ispušta nikakve oblike štetnih plinova, a osim potrebe za vodom, ne zahtjeva apsolutno nikakve dodatne resurse. Dakle, sve to je čini izuzetno korisnom i korištenjem iste svako čini veliku uslugu okolišu, a to je još jedna važna činjenica.


Mnogi možda ne znaju da se solarna energija ne mora koristiti samo za opskrbu električnom strujom, već i za potrebe grijanja. Različiti termalni sistemi će solarnu energiju koristiti i kao rješenja za grijanje. Ovaj izvor energije je potpuno besplatan, neiscrpan i dostupan u neograničenim količinama. Istraživanja su pokazala da solarna energija ispušta mnogo manje stakleničkih gasova u odnosu na fosilna goriva, odnosno da ima manji uticaj na klimatske promjene u odnosu na ostale neobnovljive izvore energije.


Postoji još nekoliko benefita korištenja solarne energije poput činjenice da ćete se  zaštititi od budućih povećanja u cijenama električne energije, jer vi ćete imati jeftin i odličan izvor energije koji ne morate plaćati nikom.  Svaka kuća koja se koristi solarnom energijom zapravo funkcioniše poput malene elektrane, a zauzvrat će čitav okoliš dobiti viši nivo sigurnosti te znatno manji broj nezgoda i katastrofa uzrokovanih ljudskim greškama.


Zanimljivosti radi, činjenica je da dnevno na zemljinu površinu dospije 960 milijardi Kwh sunčeve energije, te da ista u teoriji može da podmiri potrebe svjetske populacije za energijom narednih 180 godina, onda je jasno koliki je potencijal ovog izvora energije. Većina današnjih energetskih solarnih sistema ne zahtijevaju mnogo održavanja, a samim tim ne prouzrokuju ni visoke troškove održavanja. Solarni paneli koji se koriste za potrebe domaćinstava zahtijevaju čišćenje svega nekoliko puta godišnje.


I ne zaboravite da je solarna energija dostupna širom svijeta jer je svaki dio planete pod uticajem sunčevog zračenja. Neki dijelovi zemlje imaju više sunčanih dana, te bolje preduslove za korištenje solarne energije, ali zanimljiva činjenica je da Njemačka daleko ispred ostalih u upotrebi solarne energije, te se smatra da ima naveći kapacitet solarne energije u svijetu zahvaljujući ulaganjima iako se nalazi sjevernije od ekvatora.