Navigacija

Svjetska banka u posjeti obnovljenom objektu u Mostaru

 

Delegacija Svjetske banke, predvođena direktoricom ove međunarodne institucije za Zapadni Balkan, Lindom van Gelder, posjetila je danas Osnovnu školu „Antuna Branka Šimića“ u Mostaru, koja je u prethodnom periodu bila dio Projekta energetske efikasnosti za BiH (BEEP).  Radovi na objektu ove škole finalizirani su u aprilu ove godine, a u energetsku obnovu objekta ukupno je investirano cca 800.000 KM.

 

Na samom objektu implementirano je više mjera energijske efikasnosti, poput termoizolacije fasade, krova i tavanice, zamjene otvora, te ugradnje TRV-a i skladišta za pelet. U konačnici, ove mjere će rezultirati uštedama energije od preko 600.000 kWh godišnje, što donosi i značajne ekonomske uštede.

 

Implementacijom mjera energijske efikasnosti su, istovremeno, osigurani bolji uvjeti za svakodnevni boravak i rad svih 633 korisnika ove obrazovne institucije. Poboljšanje komfora od iznimnog je značaja za najmlađe generacije, koje su svoje zadovoljstvo toplijim i ugodnijim učionicama, recitirajući pjesmice o novoj školi, podijelile i sa delegacijom Svjetske banke.