Navigacija

Svjetska banka u posjeti obnovljenim objektima

U okviru Projekta za energetsku efikasnost BiH (BEEP), na području Kantona Sarajevo je, od 2016. godine, obnovljeno ukupno 13 javnih objekata. Dva, od ukupno tri objekta obnovljena u prethodnoj godini, danas je posjetila delegacija Svjetske banke, koju su činili stručnjaci za energetiku, Rhedon Begolli, Kathrin Hofer i Janina Franco.

 

Ova posjeta realizovana je u sklopu redovnih aktivnosti Svjetske banke, s ciljem kontinuiranog praćenja implementacije mjera energijske efikasnosti na objektima javne namjene, koji su dio projekta BEEP. Ovim putem stručnjaci su posjetili objekte Srednje elektrotehničke škole, te Pete osnovne škole na Ilidži, analizirajući do sada implementirane mjere, te slušajući iskustva učenika, ali i uposlenika ovih škola. Na ovaj način službena delegacija zadužena za praćenje radova koji se izvode u okviru projekta BEEP stekla je detaljniji i tačniji uvid u stepen uspješnosti realizovanih radova, ali i njihov značaj za krajnje korisnike.

 

Delegacija je implementaciju radova na ovim objektima proglasila uspješnom, iskazujući tako zadovoljstvo postignutim rezultatima. Posjeta je završena razgovorom o načinima unapređenja realizacije samog projekta, koji bi u budućem periodu olakšao cjelokupan proces implementacije mjera energijske efikasnosti, kako za korisnike objekata, tako i za izvođače radova.