Navigacija

Potpisani ugovori o obnovi pet objekata javnih institucija u HNK i KS

Četiri javna objekta u Mostaru i jedan u Sarajevu postaju energijski efikasni


U okviru projekta AF BEEP (Dodatno finansiranje za Projekat energetske efikasnosti za BiH), koji putem implementacione jedinice realizuje Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a iz kreditnih sredstava Svjetske banke, još četiri objekta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i jedan u Kantonu Sarajevu će u cilju energijske efikasnosti u narednom periodu biti obnovljeni. Danas su tim povodom potpisani ugovori između Josipa Martića, Federalnog ministra prostornog uređenja BiH, te predstavnika odabranih izvođača radova.


Četiri objekta u Mostaru, na kojima će biti implementirane mjere energijske efikasnosti, su Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinika za infektivne bolesti, Klinika za kožne i spolne bolesti i Centar za kliničku farmakologiju, te Klinika za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu u Mostaru, kao i objekat Policijske akademije u Sarajevu. U obnovu ovih objekata će biti uloženo više od 2 miliona KM.


„Rezultati Projekta koje smo ostvarili od početka njegove implementacije 2016. godine, pa sve do danas, jasno ukazuju na to koliko mjere energijske efikasnosti doprinose, ne samo kvaliteti objekata javnih institucija u kojima su implementirane, već i uštedama sredstava kantona u kojima se realiziraju. U HNK-u je u sklopu projekta do sad obnovljeno 13 javnih objekata sa investicijama za radove u iznosu od skoro 9 miliona KM. Pored toga što ove mjere znatno doprinose zaštiti okoliša, korisnicima ovih objekata su poboljšani uslovi boravka i korištenja istih,“ izjavio je ovim povodom Josip Martić, Federalni ministar prostornog uređenja BiH.


Radovi poput termoizolacije zidova i krovova, zamjene stolarije i fasadnih otvora, zamjene rasvjetnih tijela energijski efikasnijima i zamjene energenta će, između ostalog, biti urađeni u sklopu implementacija mjera energijske efikasnosti na ovim objektima.


U periodu od 2016. do 2020. godine, u sklopu Projekta je uspješno završena implementacija mjera energijske efikasnosti na 55 objekata s područja Federacije BiH, u čiju obnovu je uloženo preko 25 miliona KM. Do 2020. godine, neki od postignutih rezultata su: procijenjeno 17.716.570 kWh uštede godišnje, poboljšan komfor za preko 457.009 korisnika, 1.325 kreiranih zelenih radnih mjesta, emisije CO2 smanjene za 4.564 tona u toku godine.