Navigacija

Nastavlja se implementacija Projekta BEEP u Federaciji BiH


Od 2016. godine, na javnim objektima u Federaciji BiH implementiraju se mjere energijske efikasnosti u okviru Projekta energetske efikasnosti za BiH (BEEP). U dosadašnje radove, na ukupno 48 obnovljenih objekata, uloženo je više od 22 miliona KM, čime je emisija CO2 smanjena za 3.714 t/god. Pored povećanja komfora za više od 410.000 korisnika, među rezultatima projekta je i ostvarenje ušteda od preko 2,7 miliona KM/godišnje.


U fokusu Projekta su, prvenstveno, zgrade visoke društvene važnosti, poput objekata obrazovnih i zdravstvenih institucija, ali i drugi objekti javne namjene. Od početka implementacije projekta obnovljeno je ukupno 48 objekata, od čega 35 obrazovnih, 8 zdravstvenih i 5 ostalih javnih institucija.


Implementacija projekta se istim tempom nastavlja i u narednom periodu, pa će još 7 objekata javnih institucija na području FBiH dobiti novo, energetski efikasno ruho. Riječ je o 5 zdravstvenih, te 2 obrazovne institucije, na području 3 kantona: Hercegovačko-neretvanskom, Kantonu Sarajevo, te Kantonu 10.


Svi radovi će biti realizovani u skladu sa svjetskim standardima iz oblasti energijske efikasnosti, a objekti koji će dobiti novo ruho su Srednja škola za okoliš i drvni dizajn u Sarajevu, Osnovna škola „Drvar“ u Drvaru, Srednja prometna škola u Mostaru, Dom zdravlja u Čapljini, Srednja škola Prozor-Rama u Prozoru, Dom kulture „Narodni univerzitet Konjic“ u Konjicu, te Dom Zdravlja u Čitluku.


Implementacija radova na ovim objektima, koji podrazumijevaju mjere poput zamjene prozora, termalne izolacije fasade, sanacije krova, zamjene vanjske stolarije, kao i instalacija novog bojlera na pelet i zamjene postojeće LED rasvjete, zasigurno će poboljšati uslove boravka korisnika i rada uposlenika ovih ustanova.