Navigacija

Ispunjava li BiH svoja zaduženja po pitanju energijske efikasnosti?

Ratifikacijom Ugovora o Energetskoj zajednici 2006. godine, Bosna i Hercegovina se obavezala da će oblast proizvodnje, transporta, distribucije i korištenja energije regulisati po standardima Evropske Unije. Drugim riječima, pristala je implementirati evropske direktive koje se odnose na ovu oblast i smanjiti potrošnju energije, te izraditi akcione planove za postizanje ciljnih ušteda.

 

Jedna od direktiva nalaže javnom sektoru da mora preuzeti vodeću ulogu u implementaciji standarda energijske efikasnosti u svojim zgradama. Vođeno tom obavezom, Federalno ministarstvo prostornog uređenja je, uz kreditna sredstva Svjetske banke, pokrenulo Projekat energetske efikasnosti za BiH (BEEP), u okviru kojeg se mjere energijske efikasnosti implementiraju na javnim objektima u Federaciji BiH. U fokus ovog projekta su, prvenstveno, stavljene zgrade visoke društvene važnosti, poput objekata obrazovnih i zdravstvenih institucija, ali i drugi objekti javne namjene.

 

U okviru ovog projekta je, u obnovu 37 objekata, investirano oko 18,5 miliona KM, čime su postignute uštede od oko 2,5 miliona KM godišnje, a emisija CO2 je smanjena za oko 5.250 tona godišnje.

 

Tako je, pored ekonomskih benefita, implementacija ovog projekta rezultirala i doprinosom ispunjenju postavljenih ciljeva za energijsku efikasnost BiH. Posebno je značajan doprinos ispunjenju sektorskog cilja za javne usluge, koji iznosi 2,87%. Istovremeno, projekat je doprinio i smanjenju ukupne potrošnje energije u BiH, za 0,39%.

 

Istovremeno, doprinos je primjetan i po pitanju tzv. horizontalnih mjera iz Akcionog plana za energijsku efikasnost u FBiH. Tako je, kroz aktivnosti projekta BEEP, informacije o energijskoj efikasnosti dobilo preko 200.000 osoba, a rezultati društvenog monitoringa i evaluacije su pokazali značajno povećanje društvene svijesti o ovoj temi. Zabilježeni su porasti indeksa svjesnosti građana i korisnika javnih zgrada o energijskoj efikasnosti, kao i indeksa zadovoljstva korisnika (grijanjem, ventilacijom, osvjetljenjem, akustikom i opštim unutrašnjim komforom).

 

Dakle, zaključujemo da strateška implementacija mjera energijske efikasnosti višestruko doprinosi našoj zemlji. Tako je, realizacijom projekta BEEP, pored benefita ekonomske, ekološke i društvene prirode, ostvaren i doprinos ispunjenju ciljeva postavljenih Akcionim planom, čijem se ispunjenju BiH obvezala Ugovorom o Energetskoj zajednici.

 

Dakako, za pouzdaniju procjenu doprinosa ispunjenju ciljeva za smanjenje potrošnje energije, neophodno je vršiti monitoring potrošnje energije i postizanja toplotnog komfora i u narednim godinama, te uključiti rezultate svih realizovanih radova utopljavanja i obnove javnih zgrada.