Navigacija

Energijskom efikasnošću do boljih zdravstvenih uslova

 

Pored ekonomskih ušteda i smanjenja štetnog uticaja na okolinu, implementacija mjera energijske efikasnosti ima i društvene benefite, koji se ogledaju u poboljšanju komfora za korisnike javnih institucija. To dokazuju i istraživanja objavljena u stručnom američkom časopisu Nature Climate Change, koja su dokazala da korištenje obnovljivih izvora energije značajno doprinosi ne samo klimatskim pogodnostima, već i javnom zdravstvu. Konkretno, studije su pokazale da je, implementacijom mjera energijske efikasnosti, poput instalacije različitih izvora obnovljive energije, u zdravstvu i drugim povezanim granama, moguće ostvariti uštede od 5.7 do 210 miliona dolara godišnje.

 

Pozitivan uticaj energijske efikasnosti na zdravstveno stanje korisnika objekata primjetno je i na drugim poljima. Tako je u školama s područja Federacije BiH, u kojima su u okviru Projekta za energetsku efikasnost u BiH implementirane mjere energijske efikasnosti, provedeno istraživanje fokusirano na mjerenje povećanja ili smanjenja stope odsustva učenika zbog zdravstvenih razloga. Ovaj projekat implementira Ministarstvo prostornog uređenja FBiH, od 2016. godine, a u njegovim okvirima je do sada obnovljeno 48 objekata.

 

Rezultati sprovedenog istraživanja, u kojem je učestvovalo 9 osnovnih škola, pokazala su da se odsustvo smanjilo nakon implementacije mjera energijske efikasnosti. Tako prosječna stopa smanjenja izostanka u akademskoj 2017/2018. godini, u odnosu na akademsku 2014/2015. godinu, iznosi 4,71%.

 

Bolji uslovi za rad olakšavaju i uljepšavaju svakodnevnu nastavu učenicima, ali i njihovim nastavnicima. Istovremeno, smanjenje broja izostanaka učenika će svoj uticaj imati i na ostatak zajednice, tako što će prekinuti tradicionalni lanac reakcija na zdravstvene probleme najmlađih. Kao rezultat će se, automatski, smanjiti i broj roditelja koji, upravo zbog zdravstvenog stanja svoje djece, izostaju s posla, kao i broj bolesnika na pregledu u zdravstvenim ustanovama. To, u konačnici, može rezultirati i smanjenjem, odnosno zaustavljanjem širenja virusnih bolesti. Iz okolinske perspektive, to znači i manje „vanrednih“ korištenja automobila, odnosno smanjenje emisija zagađujućih materija i ugljen dioksida.

 

Sve ovo samo su neki od razloga koji dokazuju važnost implementacije mjera energijske efikasnosti, te njihove višestruke benefite za društvo. Dakako, za potpuno mjerenje njihovog pozitivnog uticaja neophodno je provesti sveobuhvatna istraživanja koja će obuhvatiti duži vremenski period. No, i trenutno dostupni podaci predstavljaju razlog više za implementaciju ovih mjera. Ako se tome doda i specifičnost korisnika javnih institucija, kako brojčana, tako i karakteristična, jasno je zašto je ova tema od iznimne važnosti.